Organisation

Faglig drift af HAIBA koordineres af Statens Serum Institut (SSI) i samarbejde med regionerne gennem HAIBAs følgegruppe og andre samarbejdspartnere.

Driftskoordinationsgruppen for HAIBA er en intern arbejdsgruppe på SSI, der har ansvar for opfølgning på fremdrift og koordinering af driftsmæssige, juridiske og tekniske aktiviteter samt videreudviklingsprojekter.

HAIBA har en følgegruppe med repræsentanter fra klinisk mikrobiologiske afdelinger og kvalitetsafdelinger i alle danske regioner.

Formålet med følgegruppen er at sikre det faglige grundlag for HAIBA samt styrke den lokale kliniske forankring. Følgegruppen medvirker til at lave strategier for videreudviklingsopgaver, herunder nye casedefinitioner, visning af resultater og vurdering af tendenser i forekomsten af infektioner.

HAIBA samarbejder desuden med Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Lærings- og Kvalitetsteam, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Dansk Hoftealloplastik Register og Dansk Knæalloplastik Register.

Dataskerm

At udvikle og anvende HAIBA kræver tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper