Kvalitet og validering

For at kunne præsentere meningsfulde data skal HAIBA sikre kvalitet i datakilderne og i de algoritmer, der identificerer de forskellige typer af infektioner.

HAIBA bliver løbende valideret, både internt på Statens Serum Institut og i samarbejde med lokale og regionale brugere. Ny viden i mikrobiologi og videreudvikling af kodningspraksis hos klinisk mikrobiologiske afdelinger følges for at kunne fortolke data i HAIBA korrekt. Ændringer i datamodellen eller indberetningspraksis for datakilderne betyder også, at HAIBA løbende skal tilrettes.

Der kan være forskellige forklaringer på udviklinger i forekomsten af infektioner:

  • Reelle stigninger (fx udbrud) og fald (fx resultater af interventioner)
  • Tilfældige variationer
  • Ændringer i grunddata (fx hvis en klinisk mikrobiologisk afdeling introducerer en ny test)
  • Kodningen af en algoritme skal opdateres (fx når grunddata registreres på nye måder, skal algoritmerne også tilpasses)
  • Ændringer i klinisk praksis (fx prøvetagning eller anvendelse af koder)

Dataskerm

Algoritmerne identificerer de forskellige typer infektioner

Har du spørgsmål vedrørende tolkning af data, så kontakt din region. Du finder kontaktinformation i menuen til venstre eller følg dette link.