Casedefinitioner

HAIBAs casedefinitioner kombinerer data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregistret (LPR) og CPR-registret for at kunne identificere forskellige typer infektioner.

Følgende typer infektioner er beskrevet i casedefinitioner:

Data fra MiBa

Data bliver overført automatisk fra MiBa til HAIBA. Data fra MiBa indeholder cpr-nummer, prøvedato, prøvetid (hvis tilgængelig), mikroorganismer dyrket eller detekteret og information om den klinisk mikrobiologiske afdeling, der har udført undersøgelsen. Data fra MiBa bliver samkørt med LPR ved hjælp af cpr-nummer. 

Data fra LPR

Oplysninger om indlagte og ambulante patienter fra offentlige og private hospitaler bliver overført automatisk fra LPR til HAIBA. I februar 2019 blev en ny version af LPR sat i drift (LPR3). HAIBA indeholder nu data fra den tidligere version af LPR (LPR2), data fra det tidligere register for privathospitaler (MiniPas), samt data fra LPR3, som omfatter både offentlige og privathospitaler.

Data indeholder cpr-nummer, dato og tid for kontakt med sygehusvæsenet, de ansvarlige afdelinger og sygehuse, opholdssted, samt diagnose-, procedure- og operationskoder. HAIBA bruger en algoritme til at samkøre sammenhængende kontakter til ét enkelt kontaktforløb, da LPR viser hver kontakt som en ny registrering. Den tidligere algoritme for kontaktforløb, som blev brugt på data fra LPR indtil 2019 er beskrevet i en videnskabelig artikel: The development and use of a new methodology to reconstruct courses of admission and ambulatory care based on the Danish National Patient Registry (på engelsk). I forbindelse med LPR3 er algoritmen tilpasset. 

Mere information om LPR.

Data fra CPR-registret

Oplysninger fra CPR-registreret handler om vital status og udrejsedato. Det er vigtigt i beregningen af nævneren for incidensberegningerne af bakteriæmi, urinvejsinfektioner og Clostridioides difficile infektioner, som ikke skal tælles med fra tidspunktet, hvor en patient dør eller flytter til udlandet. Dette kan også bruges for yderlige mortalitetsanalyser.