Data og dataflow

Klassifikation af infektioner sker automatisk ud fra patientadministrative oplysninger i Landspatientregistret og mikrobiologiske prøvesvar fra den danske mikrobiologidatabase.

HAIBA har forskellige målgrupper. Primært skal HAIBA anvendes af infektionshygiejniske enheder og kliniske afdelinger på hospitaler, hvor infektionerne kan forebygges. HAIBA anvendes også af hospitalsledelser, kvalitetsafdelinger, kliniske selskaber, journalister og borgere.

Overvågningstal fra HAIBA præsenteres på forskellige måder for at understøtte målgrupperne:

  • Fremstilling af offentligt tilgængelige data på eSundhed
  • Detaljerede datasæt til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis gennem regionernes sikre servere, Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram, som fremstiller datasæt til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider og ledelsessystemer.

  • Levering af indikatorer til det Nationale Kvalitetsprogram - Nationale mål for sundhedsvæsenet, samt en indikator, der viser dødelighed inden for 30 dage efter bakteriæmi. Denne sidste indikator bruges nationalt og regionalt til opfølgning på antibiotika-handlingsplaner.

 

 

 HAIBA - Formidling af data

HAIBA -dataflow

 

 

 

Automatiseret klassifikation af infektioner sker ud fra casedefinitioner der er kodet som computer algoritmer. Casedefinitionerne og grunddata i HAIBA er beskrevet i detaljer  på siden "Casedefinitioner".

Sophie Gubbels

Kontakt

Sophie Gubbels, Læge, Data Integration & Analyse / Data Science og Visualisering
T. 32688338 @. gub@ssi.dk Se profil