Clostridium difficile infektion

HAIBA casedefinition for sundhedssektorerhvervet Clostridium difficile infektion.

Definition af sundhedssektorerhvervet Clostridium difficile infektion

Clostridium difficile infektion defineres ud fra påvisning af Clostridium difficile i afføringsprøver, enten ved dyrkning eller ved molekylærbiologiske undersøgelser (PCR). Fremgår det direkte af prøvesvaret, at der er tale om en ikke-toksinproducerende Clostridium difficile stamme, medtages svaret ikke i HAIBA.

Denne casedefinition gælder kun for patienter, der er over 2 år gamle.

Casedefinitionen for Clostridium difficile infektion er baseret på den europæiske definition, godkendt af ECDC, og er opdelt i følgende:

”Hospital Onset - Healthcare-Associated Clostridium difficile infektion"(HOHA) og ”Community Onset - Healthcare-Associated Clostridium difficile infektion" (COHA).

Læs mere om ECDCs kriterier for definition af Clostridium difficile infektion.

  • HOHA bliver defineret som Clostridium difficile infektion, hvor tidspunktet for den positive prøve falder i en periode, svarer til længden af kontakten med sygehusvæsenet, som starter >= 48 timer efter starten af kontakten og slutter 48 timer efter slutningen af kontakten.
  • COHA er udtryk for infektioner, som med stor sandsynlighed er erhvervet i forbindelse med kontakt til sygehus, men hvor diagnosen først stilles efter, at patienten er blevet udskrevet eller efter ambulante kontakter og behandlingsforløb. COHA bliver defineret som Clostridium difficile infektion, hvor den positive prøve blev taget mellem 48 timer og 30 døgn efter slutningen af kontakten til sygehus. Desuden inkluderes Clostridium difficile infektioner, hvor en positiv prøve blev taget inden for de første 48 timer af en indlæggelse, og hvor patienten har haft en eller flere kontakter til sygehus i en 30 døgns periode inden indlæggelsen.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

Antal og incidens bliver opgjort både for afdelinger med behandlingsansvar (kontaktansvar) og for opholdssteder (opholdsadresser).

  • HOHA - infektionerne bliver tilskrevet den afdeling, som havde kontaktansvar 48 timer inden prøvetagningen og afsnittet hvor patienten var 48 timer inden bloddyrkningen blev taget (opholdsadresse). HAIBA viser infektionen på det tidspunkt, hvor blodprøven blev taget.
  • COHA - Infektionen bliver tilskrevet den afdeling, som havde seneste kontaktansvar og det afsnit hvor patienten havde sit seneste opholdssted.

Hvornår tælles en ny infektion?

En ny infektion er defineret som en infektion, der opstår >= 60 døgn efter en tidligere positive prøve.Det vil sige, at hvis der har været flere kontrolprøver efter en infektion, så gælder det først som en ny infektion, hvis der er gået >= 60 døgn siden den sidste positive prøve.

Hvordan beregnes incidens?

Incidens vises som antal infektioner per 10000 risikodøgn:

  • For HOHA er risikodøgn defineret som: samlet antal timer for sygehuskontakt.  Timer efter der er opstået en infektion eller efter en patient døde regnes ikke med i nævneren.
  • For COHA er risikodøgn defineret som: samlet antal timer mellem 48 timer og 30 døgn efter slutningen af sygehuskontakt. Desuden medregnes 48 timer efter starten på en ny sygehuskontakt i de tilfælde, hvor patienten har haft en eller flere kontakter til sygehus i en 30 døgns-periode inden kontakten. Timer efter der er opstået en infektion eller efter en patient døde regnes ikke med i nævneren.

 

Undersøgelseskoder for Clostridium difficile 

Følgende MDS koder indgår i en algoritme udviklet til at identificere alle prøver hvor Clostridium difficile er fundet ved dyrkning, eller ved molekylærbiologiske undersøgelser (PCR) for Clostridium difficile eller Clostridium difficile toxiner. 

Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Undersøgelseskode og tekst:

10800 - Tarmpatogene bakterier Dyrkning
10801 - Tarmpatogene bakterier inkl. E.coli Dyrkning
10834 - Clostridium difficile Dyrkning
12115 - Clostridium difficile DNA/RNA
13101 - Clostridium difficile DNA/RNA (POCT)
15110 - Clostridium difficile toksin A
15111 - Clostridium difficile toksiner
41070 - Microsporidium Mikroskopi
41150 - Tarmpatogene parasitter og bakterier Mikroskopi og dyrkning
51063 - Giardia  og Cryptosporidium
59001 - Diarre udredning
59002 - Tarmpatogene bakterier DNA/RNA
59100 - Tarmpatogene virus undersøgelse for
59110 - Tarmpatogene parasitter undersøgelse for
59120 - Clostridium difficile undersøgelser for

Analysekode

MiBa koder til angivelse af mikrobiologiske resultater.

Analysekode og tekst:

113 - Clostridium difficile binært toksin
114 - Clostridium difficile PCR
115 - Clostridium difficile ribotype 027
116 - Clostridium difficile toksin
117 - Clostridium difficile toksin A+B
118 - Clostridium difficile toksin B.

Mikroorganismekode

MiBa koder til angivelse af mikrobiologiske resultater.

Mikroorganismekode og tekst:

5316 - Clostridium difficile