Hoftealloplastikinfektion

HAIBA casedefinition for dyb infektion efter total hoftealloplastik.

Algoritmen i HAIBA er baseret på operations- og diagnosekoder fra Landspatientregistret (LPR) og mikrobiologiske prøvesvar fra den danske mikrobiologi database (MiBa).

Primær indsættelse af hofteproteser (indeksoperationen, se operationskoderne nedenfor) bliver opdelt som akutte og planlagte ved hjælp af diagnosekoder (se klassifikationen nedenfor).

Patienten følges for infektioner fra 2 til 90 døgn efter indeksoperation, og op til 365 døgn. Patienter med bilateral indeksoperation behandles i to parallelle opfølgningsperioder.

En infektion registreres, såfremt der er registreret en relevant re-operation og mindst to ud af mindst tre Kammebiopsidyrkninger er positive for den samme mikroorganisme.

 

HAIBA Hoftealloplastic

HAIBA casedefinition for hoftealloplastikinfektion

Kommentar til overvågningstal fra HAIBA

Eftersom opgørelsen for antallet af infektioner er relativt lavt, vises kun nationale tal online. Derudover vises kun tal for infektioner mellem 2 og 90 dage online, da hovedparten af infektioner opstår i dette tidsrum.

Tal for infektioner efter akutte indeksoperationer bliver ikke vist online, men data for disse infektioner, samt infektioner, der opstod mellem 91 og 365 dage efter indeksoperationerne bliver stillet til rådighed for de enkelte regioner.

Data fra HAIBA opdateres hver nat og dækker de sidste 5 fulde kalenderår, samt indeværende år. Infektionerne opgøres pr. måned i forhold til dato for indeksoperation.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektioner tilskrevet?

Infektioner bliver opgjort på datoen og for den afdeling, hvor indeksoperationen er blevet udført. For eksempel: En indeksoperation blev udført på afdeling X den 2. januar 2016. Re-operation, hvor en infektion blev fundet, blev udført på afdeling Y den 10. februar 2016.

Denne infektion der bliver vist i HAIBA er infektion på afdeling X d. 2. januar 2016.

Hvordan beregnes incidens?

Incidens for disse infektioner bliver beregnet som en risiko eller kumulativ incidens andel, det vil sige som antal infektioner pr. 100 indeksoperationer.

Operationskoder for indeksoperation

Algoritmen  fra HAIBA tager udgangspunkt i primær indsættelse af hofteproteser (indeks operationer), som er defineret med følgende operationskoder fra LPR. Operationskoder følger på Nordic Classification of Surgical Procedures.

KNFB20 - Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled
KNFB30 - Primær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled
KNFB40 - Primær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled

Diagnosekoder for akut indeksoperation

Akutte operationer adskilles fra planlagte indeks operationer ved hjælp af diagnosekoder; alle indeks operationer med en DS7* diagnosekode (”læsioner af hofte og lår”) bliver markeret som akutte og alle andre som planlagte operationer.

Diagnosekoder følger ICD-10 klassifikationssystemet.

Operationskoder for re-operation

Re-operationer, som er blevet klassificeret som relevante er defineret med følgende operationskoder fra LPR.

Procedure Kode:

KNFA02A - Åben eksploration i bløddele i hofte
KNFA12 - Åben eksploration i hofteleddet
KNFA22A - Åben ledbiopsi i hofte
KNFA22C - Åben bløddelsbiopsi i hofte
KNFC20 - Sek. indsæt. af begge komp., ucement. totalprot. i hofteled
KNFC21 - Sek. indsæt. af proks. komp., ucement. totalprot. i hofteled
KNFC22 - Sek. indsæt. af dist. komp., ucement. totalprot. i hofteled
KNFC23 - Sek. indsæt. af anden komp., ucement. totalprot. i hofteled
KNFC29 - Sek. indsæt. af ucement. totalprot. i hofteled u.spec
KNFC30 - Sek. indsæt. af begge komp. af hybrid totalprot. i hofteled
KNFC31 - Sek. indsæt. af proks. komp. af hybrid totalprot. i hofteled
KNFC32 - Sek. indsæt. af dist. komp. af hybrid totalprot. i hofteled
KNFC33 - Sek. indsæt. af anden komp. af hybrid totalprot. i hofteled
KNFC39 - Sek. indsæt. af hybrid totalprot. i hofteled u.spec
KNFC40 - Sek. indsæt. af begge komp. af cement. totalprot. i hofteled
KNFC41 - Sek. indsæt., proks. komp. af cement. totalprot. i hofteled
KNFC42 - Sek. indsæt. af dist. komp. af cement. totalprot. i hofteled
KNFC43 - Sek. indsæt. af anden komp. af cement. totalprot. i hofteled
KNFC49 - Sek. indsæt. af cement. totalprot. i hofteled u.spec
KNFC59 - Sekundær indsættelse af interponeret protese i hofteled
KNFC99 - Sek. indsæt. af ledprot. i hofteled u.spec
KNFF02 - Åben total synovektomi i hofteled
KNFF12 - Åben partiel synovektomi i hofteled
KNFG09 - Resektionsartroplastik i hofteled
KNFG19 - Interpositionsartroplastik i hofteled
KNFG29 - Anden artroplastik u. protese i hofteled
KNFG49 - Artrodese m. intern fiksation i hofteled
KNFG59 - Artrodese m. ekstern fiksation i hofteled
KNFH32 - Åben løsning af adhærencer i hofteled
KNFH92 - Anden åben ledoperation i hofte
KNFK29 - Fenestrering el. inforation på lårben
KNFM79 - Excision af bursa i hofte/lår
KNFQ09 - Eksartikulation i hofteled
KNFQ99 - Anden amputationsoperation på hofte/lår
KNFS19 - Incision og revision v. infektion i hofteled
KNFS29 - Incision og revision v. infektion i knogle i lårben
KNFS49 - Incis/revis. m. install. af lægemid. v. infekt. i hofteled
KNFS59 - Incis/revis. m. install. lægemid. v. knogleinfekt. i lårben
KNFS99 - An. op. v. infekt. i sene, led el. knogle i hofte/lår
KNFU10 - Fjernelse af begge komponenter af totalprotese i hofteled
KNFU11 - Fjernelse af proks. komponent af totalprotese i hofteled
KNFU12 - Fjernelse af distal komponent af totalprotese i hofteled
KNFU19 - Fjernelse af totalprotese i hofteled u. specifikation
KNFU99 - Fjernelse af andet implantat i hofte/lår
KNFW59 - Reop. v. overfl. infekt. eft. op. på hofte/lår
KNFW69 - Reop. v. dyb infekt. eft. op. på hofte/lår
KNFW89 - Reop. for dyb blødn. eft. op. på hofte/lår
KNFW99 - Anden reoperationer eft. operation på hofted el. lår

Materialekode for Kammebiopsi

Følgende koder bruges for at identificere alle prøver, der er taget som Kammebiopsier. Det drejer sig om materialekoder fra MDS. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Materialekode og tekst:

40000 - Væv
40010 - Biopsi
40030 - Knoglevæv
40035 - Pakke Kamme biopsier
40065 - Ledkapsel væv

Alle biopsier med prøvetagningstid mellem 24 timer inden re-operationen og 48 timer efter re-operationen behandles som en samlet sæt af biopsier.

Alle mikroorganismer behandles ens i denne algoritme, dvs. at der ikke er særlige regler for specifikke mikroorganismer.