Knæalloplastikinfektion

HAIBA casedefinition for dyb infektion efter total knæalloplastik.

Algoritmen i HAIBA er baseret på operations- og diagnosekoder fra Landspatientregistret (LPR) og mikrobiologiske prøvesvar fra den danske mikrobiologi database (MiBa).

Primær knæalloplastik (indeksoperationen, se operationskoderne nedenfor) bliver opdelt som akutte og planlagte ved hjælp af diagnosekoder (se klassifikationen nedenfor).

Patienten følges for infektioner fra 2 til 90 døgn efter indeksoperationen og op til 365 døgn. Patienter med bilateral indeksoperation behandles i to parallelle opfølgningsperioder.

En infektion registreres, såfremt der er registreret en relevant re-operation og mindst to ud af mindst tre Kammebiopsidyrkninger er positive for den samme mikroorganisme.

HAIBA Knæalloplastic

HAIBA casedefinition for knæalloplastikinfektion

Kommentar til overvågningstal fra HAIBA

Eftersom opgørelser af antallet af infektioner er relativt lavt, vises kun nationale tal online. Derudover vises kun tal for infektioner mellem 2 og 90 dage online, da hovedparten af infektioner opstår i dette tidsrum.

Tal for infektioner efter akutte indeksoperationer bliver ikke vist online, men data for disse infektioner, samt infektioner, der opstod mellem 91 og 365 dage efter indeksoperationerne bliver stillet til rådighed for de enkelte regioner.

Data fra HAIBA dækker de sidste 5 fulde kalenderår, samt indeværende år. Infektionerne opgøres pr. måned i forhold til dato for indeksoperationen.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektioner tilskrevet?

Infektionerne bliver opgjort på dato og for den afdeling, hvor indeksoperationen blev udført. For eksempel: En indeksoperation blev udført på afdeling X den 2. januar 2016. Re-operationen, hvor en infektion blev fundet, blev udført på afdeling Y den 10. februar 2016. Den infektion der bliver vist i HAIBA er infektion på afdeling X d. 2. januar 2016.

Hvordan beregnes incidens?

Incidens for knæalloplastik infektioner bliver beregnet som en risiko eller ”kumulativ incidens andel”, dvs. som antal infektioner per 100 indeksoperationer.

Operationskoder for indeksoperation

Algoritmen tager udgangspunkt i primær indsættelse af knæproteser (indeksoperationer), som er defineret med følgende operationskoder fra LPR. Operationkoder følger på Nordic Classification of Surgical Procedures.

Operationskode og tekst:

KNGB20 - Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i knæled
KNGB30 - Primær indsættelse af hybrid totalprotese i knæled
KNGB40 - Primær indsættelse af cementeret totalprotese i knæled

Diagnosekoder for akut indeksoperation

Akutte operationer adskilles fra planlagte indeksoperationer ved hjælp af diagnosekoder; alle indeksoperationer med en DS8* diagnosekode (”læsioner af knæ og underben”) bliver markeret som akutte og alle andre som planlagte operationer.

Diagnosekoder følger den danske version af ICD-10 klassifikationssystemet.

Operationskoder for re-operation

Re-operationer, som er blevet klassificeret som relevante er defineret med følgende operationskoder fra LPR.

Operationskode og tekst:

KNGA02A - Åben eksploration i bløddele i knæ
KNGA12 - Åben eksploration af knæled
KNGA22A - Åben ledbiopsi i knæ
KNGA22C - Åben bløddelsbiopsi i knæ
KNGC20 - Sek. indsæt. af alle komp. af ucement. totalprot. i knæled
KNGC21 - Sek. indsæt. af proks. komp. af ucement. totalprot. i knæled
KNGC22 - Sek. indsæt. af distal komp. af ucement. totalprot. i knæled
KNGC23 - Sek. indsæt., patellofemoral komp, ucement. totalprot. i knæ
KNGC29 - Sek. indsæt. af ucement. totalprot. i knæled u.spec
KNGC30 - Sek. indsæt. af alle komp. af hybrid totalprot. i knæled
KNGC31 - Sek. indsæt. af proks. komp. af hybrid totalprot. i knæled
KNGC32 - Sek. indsæt. af distal komp. af hybrid totalprot. i knæled
KNGC33 - Sek. indsæt. af patellofemoral komp, hybrid totalprot. i knæ
KNGC39 - Sek. indsæt. af hybrid totalprot. i knæled u.spec
KNGC40 - Sek. indsæt. af alle komp. af cement. totalprot. i knæled
KNGC41 - Sek. indsæt. af proks. komp. af cement. totalprot i knæled
KNGC42 - Sek. indsæt. af distal komp. af cement. totalprot. i knæled
KNGC43 - Sek. indsæt, patellofemoral komp. af cement.totalprot. i knæ
KNGC49 - Sek. indsæt. af cement. totalprot. i knæled u.spec
KNGC59 - Sekundær indsættelse af interponeret protese i knæled
KNGC99 - Anden sekundær indsættelse af ledprotese i knæled
KNGF02 - Åben total synovektomi i knæled
KNGF12 - Åben partiel synovektomi i knæled
KNGG09 - Resektionsartroplastik i knæ
KNGG19 - Interpositionsartroplastik i knæ
KNGG29 - Anden artroplastik uden protese i knæ
KNGG49 - Artrodese med intern fiksation i knæ
KNGG59 - Artrodese med ekstern fiksation i knæ
KNGH32 - Åben løsning af adhærencer i knæled
KNGH92 - Anden åben ledoperation i knæ
KNGK29 - Fenestrering el. inforation af knogle i knæ/underben
KNGM79 - Excision af bursa i knæ/underben
KNGQ09 - Eksartikulation i knæled
KNGQ99 - Anden amputationsoperation på knæ/underben
KNGS19 - Incision og revision v. infektion i knæled
KNGS29 - Incis/revis. v. knogleinfekt. i knæ/underben
KNGS49 - Incis/revis. m. install. af lægemid. v. infekt. i knæled
KNGS59 - Incis/revis/install. lægemid. v.knogleinfekt. i knæ/underben
KNGS99 - An. op. v. infekt. i sene, led el. knogle i knæ/underben
KNGU10 - Fjernelse af alle komponenter af totalprotese i knæled
KNGU11 - Fjernelse af medial del af totalprotese i knæled
KNGU12 - Fjernelse af lateral del af totalprotese i knæled
KNGU19 - Fjernelse af totalprotese i knæled u. specifikation
KNGU99 - Fjernelse af andet implantat i knæ/underben
KNGW59 - Reop. v. overfl. infekt. eft. op. på knæ/underben
KNGW69 - Reop. v. dyb infekt. eft. op. på knæ/underben
KNGW89 - Reop. for dyb blødn. eft. op. på knæ/underben
KNGW99 - Anden reoperation eft. operation på knæ/underben

Materialekoder for Kammebiopsi

Følgende koder bruges for at identificere alle prøver, der er taget som Kammebiopsier. Det drejer sig om materialekoder fra MDS. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System). 

Materialekode og tekst:

40000 - Væv
40010 - Biopsi
40030 - Knoglevæv
40035 - Pakke Kamme biopsier
40065 - Ledkapsel væv

Alle biopsier med prøvetagningstid mellem 24 timer inden re-operationen og 48 timer efter re-operationen behandles som en samlet sæt af biopsier.

Alle mikroorganismer behandles ens i denne algoritme, dvs. at der ikke er særlige regler for specifikke mikroorganismer.