Urinvejsinfektion

HAIBA casedefinition for sundhedssektorerhvervet urinvejsinfektion.

Definition af sundhedssektorerhvervet urinvejsinfektion 

En urinvejsinfektion er defineret som mindst én positiv urindyrkning Kun urindyrkninger med højst 2 forskellige mikroorganismer er omfattet; mindst én af mikroorganismerne skal vise vækst af >= 10.000 kolonier/ml urin.

For at regnes som en sundhedssektorerhvervet urinvejsinfektion skal prøvetagningstidspunktet falde i en periode, der svarer til længden af kontakten med sygehusvæsenet, som starter ved 48 timer efter starten af kontakten og slutter 48 timer efter slutningen af kontakten.

Ovennævnte definition gælder ikke for spædbørn under 1 år.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

Antal og incidens bliver opgjort både for afdelinger med behandlingsansvar (kontaktansvar) og for opholdssteder (opholdsadresser). Infektionerne bliver tilskrevet den afdeling, som havde kontaktansvar 48 timer inden prøvetagningen og afsnittet hvor patienten var 48 timer inden bloddyrkningen blev taget (opholdsadresse).  HAIBA viser infektionen på det tidspunkt, hvor urindyrkningen blev taget.

Hvornår tælles en ny infektion?

En ny urinvejsinfektion tælles når der er en ny positiv urindyrkning mere end 30 dage efter den første positive urindyrkning.

Hvordan beregnes incidens?

For at beregne incidens skal nævneren defineres. For urinvejsinfektion er det længden for sygehuskontakten i timer, beregnet som antal risikodøgn. Timer efter der er opstået en urinvejsinfektion eller efter en patient døde regnes ikke med i nævneren. Incidens vises som antal urinvejsinfektioner per 10000 risikodøgn.

Materialekoder for urindyrkninger

Følgende koder bruges for at identificere alle urinprøver. Det drejer sig om MDS koden for materiale. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Materialekode og tekst:

30001 - Urin
30010 - Urin - first-void
30070 - Urin fra nyrepelvis
30080 - Urin fra reservoir (Bricker, Melchior)
30090 - Urin – cystoskopi
30110 - Urin – midtstråle
30111 - Urin - midtstråle (dipslide)
30120 - Urin fra kateter
30121 - Urin fra kateter (dipslide)
30122 - Urin fra kateter a demeure
30123 - Urin - engangskaterisation (steril teknik)
30124 - Urin - engangskaterisation (ren teknik)
30125 - Urin fra ureterkateter
30126 - Urin fra nefrostomikateter
30127 - Urin - suprapubisk punktur
30128 - Urin fra suprapubisk kateter
30129 - Urin fra J-J kateter
30130 - Urin - engangskaterisation (borsyreglas) (ren teknik)
30131 - Urin - engangskaterisation (borsyreglas) (steril teknik)
30133 - Urin - suprapubisk punktur (borsyreglas)
30135 - Urin (borsyreglas)
30136 - Urin - midtstråle (borsyreglas)
30137 - Urin fra kateter (borsyreglas)
30138 - Urin fra kateter a demeure (borsyreglas)
30139 - Urin fra nefrostomikateter (borsyreglas)
30140 - Urin (dip-slide)