Bakteriæmi

HAIBA casedefinition for sundhedssektorerhvervet bakteriæmi.

Definition af sundhedssektorerhvervet bakteriæmi

En bakteriæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning, der viste en patogen mikroorganisme. Se klassifikationen for patogen nedenfor.

For at regnes som en sundhedssektorerhvervet bakteriæmi skal prøvetagningstidspunktet falde i en periode, der svarer til længden af kontakten med sygehusvæsenet, som starter ved 48 timer efter starten af kontakten og slutter 48 timer efter slutningen af kontakten.

Hvilken afdeling/sygehus bliver infektionen tilskrevet?

Antal og incidens bliver opgjort både for afdelinger med behandlingsansvar (kontaktansvar) og for opholdssteder (opholdsadresser).  Infektionerne bliver tilskrevet den afdeling, som havde kontaktansvar 48 timer inden prøvetagningen og afsnittet hvor patienten var 48 timer inden bloddyrkningen blev taget (opholdsadresse). HAIBA viser infektionen på det tidspunkt, hvor blodprøven blev taget.

Hvornår tælles infektionen som en ny infektion?

En ny bakteriæmi tælles når der er en ny positiv bloddyrkning mere end 30 dage efter den første positive bloddyrkning.

Hvordan beregnes incidens?

For at beregne incidensen skal nævneren defineres. For bakteriæmi er det længden for sygehuskontakten i timer, beregnet som antal risikodøgn. Timer efter der er opstået en bakteriæmi eller efter en patient døde regnes ikke med i nævneren. Incidens vises som antal bakteriæmier per 10000 risikodøgn.

Klassifikation af patogene og forureningsbakterier for sundhedssektorerhvervet bakteriæmi

Alle dyrkningsfund bliver klassificeret som tilhørende enten ”patogene mikroorganismer” eller ”typiske forureningsbakterier”.

Følgende bliver klassificeret som forureningsbakterier:

  • Acinetobacter spp, Aerococcus spp (undtagen Aurinae)
  • Bacillus spp (undtagen BanthracisBcereus)
  • Corynebacterium spp (undtagen C. diphtheriae)
  • Lactobacillus spp, Lactococcus spp, Micrococcus spp, Moraxella spp (undtagen M. catarrhalis), Neisseria spp (undtagen N. animaloris, N. canis, N. elongate, N. gonorrhoeae, N. zoodegmatis, og N. meningitidis)
  • Propionibacterium acnes
  • Staphylococcus spp (undtagen S. aureus, S. saprophyticus, S. lugdunensis og S. schleiferi)

De fleste Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger identificerer Streptococcus spp og non-hemolytiske streptoccocci på species niveau, specielt hvis mikroorganismen betragtes som ætiologisk agens for bakteriæmi. Hvis disse mikroorganismer er rapporteret på genus niveau bliver de derfor klassificeret som forureningsbakterier.

Mikroorganismer som ikke er nævnt ovenfor er klassificeret som patogene i HAIBA.

Materialekoder for bloddyrkninger   

Følgende koder bruges for at identificere alle bloddyrkninger. Det drejer sig om materialekoder fra MDS tabellen. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Materialekode og tekst:

10160 - Blod (bloddyrkningskolbe)
10166 - Blod fra kateter (bloddyrkningskolbe)
10165 - Blod fra perifer vene (bloddyrkningskolbe)
10167 - Blod fra arterie (bloddyrkningskolbe)
10164 - Blod fra navlesnor (bloddyrkningskolbe)
10002 - Fuldblod fra perifer vene
10001 - Fuldblod
10003 - Fuldblod fra kateter

Undersøgelseskoder

Koder for den rekvirerede undersøgelse fra MDS tabellen. Læs mere om MDS (Mikrobiologisk Diagnose System).

Undersøgelseskode og tekst:

10002 - Aerob dyrkning (bakterier)
10003 - Aerob og anaerob dyrkning (bakterier)
10011 - Dyrkning og resistens
10040 - Anaerob dyrkning (bakterier)
10045 - Aerob og anaerob dyrkning i bloddyrkningskolbe
10122 - Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning                     
10190 - Listeria monocytogenes Dyrkning
10201 - Neisseria meningitidis (meningokokker) Dyrkning
10410 - Actinomyces Dyrkning
12108 - Tropheryma whipplei DNA/RNA
12127 - Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA og dyrkning
12200 - Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA
17000 - Alm. bakt. us. og bakterielt DNA/RNA
20001 - Svampe Dyrkning
20010 - Gærsvampe Dyrkning
22025 - Aspergillus DNA/RNA
59015 - Staphylococcus aureus (MRSA), Undersøgelse for